top of page

Zrównoważony rozwój świadomości ekologicznej

Technika LED

Fotowoltaika

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska, o czym świadczy to,  że nasz nowopowstały  budynek został wyposażony m.in. w system fotowoltaiczny.

Dzięki technologii oświetlenia LED zastosowanej w naszej nowej siedzibie wykorzystujemy 35% mocy wyjściowej systemu na własny użytek, a zatem jesteśmy samowystarczalni energetycznie.

bottom of page